Erik Overtoom zet zijn brandexpertise wereldwijd in

Erik Overtoom heeft een onalledaagse expertise: hij weet alles van brandveiligheid en brandonderzoek. Daarover geeft hij over de hele wereld advies. In het Engels. En omdat één verkeerd woord al grote gevolgen kan hebben, wilde hij zeker zijn over zijn Engelse taalvaardigheid.

‘Ik ben hoofddocent aan de brandweeracademie in Arnhem, en daarnaast werkte ik vroeger bij de politie en diverse verzekeringsmaatschappijen. Toen ik mijn eerste computer kreeg, had ik opeens toegang tot de laatste informatie op mijn vakgebied. Prachtig! Die informatie was in het Engels, maar mijn kennis van die taal was daarvoor goed genoeg. Totdat ik besloot voor mezelf te gaan werken.

Als zelfstandige schrijf ik niet alleen e-mails en rapporten, maar geef ik ook training en advies in het Engels. Wereldwijd word ik als autoriteit gezien op het gebied van onderzoek naar de toedracht van branden. Daar zijn vaak grote belangen mee gemoeid. In mijn communicatie mag daarom geen enkele ruimte zijn voor interpretatie, zodat mijn bevindingen maar op één manier zijn uit te leggen. Om die reden vroeg ik Ziggurat om mijn Engels aan te scherpen.

Ik krijg een taalcursus Engels op maat, waarin de onderwerpen aan bod komen waar ik behoefte aan heb, zoals rapporteren en precies zeggen wat ik bedoel. Helaas heb ik niet zo veel tijd, maar ook daar past Ziggurat een mouw aan: ik krijg per week anderhalf uur les. Zo kan ik binnen mijn krappe tijdschema toch mijn Engels op het vereiste niveau brengen. En daar heb ik veel plezier van in mijn dagelijkse werk.’