Erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Onze Keurmerken

NRTO-Keurmerk

Ziggurat Taaltrainingen heeft het NRTO-keurmerk, afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Het keurmerk is dé erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Zie voor meer informatie: nrto.nl/keurmerk.

Kwaliteitskeurmerk CRKBO

Ziggurat Taaltrainingen is als onderwijsinstelling ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs.