FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR JOUW TRAINING?

Subsidiemogelijkheden

Voor jouw taaltraining zijn de onderstaande subsidiemogelijkheden beschikbaar:

Tel mee met taal

Wil je een taaltraining voor je werknemer laten vergoeden?  Hieronder staat een korte samenvatting van de subsidieregeling “Tel mee met taal”.

Wat voor training wordt er gesubsidieerd?

 • Je mag alleen subsidie aanvragen voor een training Nederlandse taalvaardigheid voor één of meerdere van je werknemers.
 • Het taalvaardigheidsniveau van je werknemer(s) moet 2F (B1 volgens het ERK) of lager zijn.
 • De training mag geen inburgeringscursus zijn.

Welk bedrag wordt er gesubsidieerd?

 • 67% van de trainingskosten worden gesubsidieerd;
 • maximaal €125.000 in totaal;
 • maximaal €1.500 per traject per deelnemer;
 • het uurtarief mag niet hoger zijn dan €150 (inclusief alle directe kosten van de training).

Regels voor de aanvraag

 • De training moet starten in hetzelfde jaar waarin je de subsidie aanvraagt.
 • In elk van die perioden mag je maximaal één subsidieaanvraag doen.
 • De training moet (ten minste een dag) na het indienen van de subsidie-aanvraag beginnen.
 • Aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
 • De medewerker(s) is/zijn gedurende het verloop van de training in loondienst, in dienst als zzp’er, of binnen een ‘beschutte werkplek’.

Je moet als aanvrager bepaalde informatie verstrekken. Dit is grotendeels documentatie die je van je trainingsaanbieder ontvangt, zoals een activiteitenplan voor de training, een kostenoverzicht en een recente niveautest.

Handel Groeit

Handel Groeit stimuleert het opleiden en ontwikkelen van medewerkers binnen de aangesloten bedrijven door onder meer aan bedrijven een subsidie te verstrekken voor de kosten van cursussen, trainingen en opleidingen. Voor cursussen Nederlands geldt dat 40% wordt gesubsidieerd en voor overige taaltrainingen 30%. Er is een subsidieplafond van € 1.000,- per medewerker per jaar. Kijk voor mee informatie hier: https://www.handelgroeit.nl/nl/subsidie/voorwaarden/

FCB – CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen

Als aangesloten bedrijf bij FCB of als individuele werknemer vallend onder de CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen kun je een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van werknemers in de sector.

Bekijk alle informatie over deze regeling hier: https://www.fcb-verpakkingen.nl/scholing-en-ontwikkeling/stimuleringsregeling/

Colland Arbeidsmarkt

Bedrijven in de sectoren Glastuinbouw en Hoveniers kunnen subsidie aanvragen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan. Meer informatie? > https://www.collandarbeidsmark.

Transport & logistiek (Soob)

De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel nieuwe chauffeurs nodig. Via Soob-subsidiepunt worden opleidingen en trainingen gestimuleerd en gesubsidieerd voor huidige en toekomstige werknemers. Meer informatie? > https://www.soobsubsidiepunt.

Uitzendkrachten (DOORZAAM)

DOORZAAM wil uitzendkrachten stimuleren om te blijven leren en ontwikkelen. De scholingsvoucher geeft een financieel steuntje in de rug voor uitzendkrachten. Met de voucher kun je zelf één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen kiezen tot een maximum van €500 incl. btw. Als uitzendorganisatie is het ook mogelijk om vouchers aan te vragen voor uitzendkrachten. Meer informatie? > https://www.doorzaam.nl/

Metaalbewerking (OOM)

OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskostenvan hun medewerkers zijn er diverse regelingen voor opleiding en ontwikkeling beschikbaar zoals een persoonlijke trainingstoelage en een ontwikkelbudget. Meer informatie? > https://www.oom.nl/Regelingen.

SLIM regeling – Voor leren en ontwikkelen in het mkb

Mkb’ers en grootzakelijke bedrijven met initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen komen mogelijk in aanmerking voor SLIM subsidie. Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven, samenwerkingen tussen minimaal twee mkb-ondernemingen en grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Meer informatie? > https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim 

Expertisecentrum Meubel (ECM) – ScholingssubsidiePlus

Cursus of een training gevolgd? Dan kun je gebruik maken van de ECM-scholingssubsidie. In 2021 is de subsidieregeling verruimd, vergoed wordt nu 100% van de cursuskosten met een maximum van € 1000 per werknemer per jaar. De Scholingsubsidieregeling kan gebruikt worden voor alle cursussen en trainingen die gericht zijn op de (toekomstige) functie van de medewerker, met enkele uitzonderingen die onder aan deze pagina genoemd worden.

Bekijk alle voorwaarden hier: https://www.ecmeubel.nl/bedrijven/subsidies/scholingssubsidie

STAP-budget (vanaf 1 maart  2022)

Met het STAP-budget krijg je als burger (als werkende of niet-werkende) een individueel leer- en ontwikkelbudget dat je kunt gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten.

Met het STAP-budget van € 1.000,- (inclusief btw) krijg je de mogelijkheid om in je eigen ontwikkeling te investeren. Je kunt dit budget inzetten om bijvoorbeeld een sector-erkend certificaat te halen of een cursus te volgen.

Het kabinet zal jaarlijks een budget beschikbaar stellen van €218 miljoen waarmee er circa 200.000 toekenningen van subsidieaanvragen mogelijk zijn, verdeeld over 6 tijdvakken. Bij de toekenning van de subsidie wordt uitgegaan van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dus wil je gebruik maken van deze regeling? Houd de ontwikkelingen in de gaten en wees er op tijd bij!

Het STAP-budget wordt per 1 maart 2022 ingevoerd. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. Meer informatie? > https://www.stap-budget.nl/

 

Persoonlijk advies over de subsidiemogelijkheden?