NIEUWS

Zo ziet een taalcursus op maat eruit

Zo ziet een taalcursus op maat eruit

Wil je een taalcursus op maat volgen? Dan kun je terecht bij Ziggurat Taaltrainingen. We stellen taaltrainingen samen voor diverse talen en doeleinden. Onze professionele taaltrainers, taaladviseurs en didactische ontwikkelaars gaan graag met je aan de slag. Hoe ziet een taalcursus op maat eruit?

Taaltraining op maat

“Bij een cursus op maat is de inhoud van de les volledig aangepast op de persoon, de groep of het bedrijf”, aldus Nanne Epema. “De woorden, zinnen en uitdrukkingen die je bij ons leert zijn direct in de praktijk toepasbaar. Dit maakt de taaltraining zeer relevant. Ook leren we de cursisten de culturele omgangsvormen voor de specifieke branche in het desbetreffende land.”

Adaptief lesgeven

Tijdens de lessen leer je de competenties voor spreken en schrijven die relevant zijn voor jouw beoogde doelen en die van het bedrijf waarvoor je werkt. De taaltrainers laten je bijvoorbeeld e-mails schrijven die je echt voor je werk had kunnen schrijven. Ook zorgt de trainer voor huiswerk dat helpt met het voorbereiden van een vergadering op het werk, of met het oefenen voor een presentatie. Zo kun je de woorden die je hebt geleerd meteen gebruiken. Dit heet ook wel adaptief lesgeven.

“We vinden het belangrijk een combinatie van zowel klassikale training als online training aan te bieden.”

Ontvang een trainingsvoorstel op maat

E-learning

Aan de lessen is ook een e-learningmodule verbonden waarmee je de inhoud van de les herhaalt. Woorden die je niet meer weet worden nog eens extra herhaald, zodat ze goed blijven zitten. Bij veel trainingen ben je bij ons elke week zo’n 2 uur bezig met e-learning. Gedurende de week ontvang je via de app drill-opdrachten die elk ongeveer 5 minuten duren. Dit bestaat uit audiovisueel materiaal, op eigen werk toegespitste opdrachten en opdrachten die door de trainer worden samengesteld aan de hand van de inhoud van de les. Zo ben je de hele week actief bezig met de taal die je wilt leren.

Combinatie aanbieden

Nanne: “We vinden het belangrijk om een combinatie van zowel klassikale training als online training aan te bieden. In louter online trainingen geloven we niet. Je kunt dan niet de spreekvaardigheid trainen. De e-learningmodule hebben we daarom ontwikkeld ter ondersteuning van de lessen. Je gaat dankzij de e-learning veel sneller vooruit, doordat je regelmatig herhaalt wat je hebt geleerd.”

Ontvang een trainingsvoorstel op maat

Ondersteuning door de taaltrainer

Tijdens de training word je begeleid door je trainer en je competenties worden regelmatig getest. Aan de hand van de observaties en de competentietests zal de trainer extra ondersteuning bieden wanneer onderwerpen moeilijk blijken om te leren, of de lessen aanpassen als ze juist gemakkelijker gaan. “Wekelijks bekijken we wat de voortgang is. Ook is er op de helft van de training een midden-evaluatie om te onderzoeken hoe het gaat. Aan de hand daarvan kunnen we de training waar nodig aanpassen.”

Certificaat van de taaltraining

Aan het einde van de taaltraining heb je alle doelen behaald die we tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de taaltraining hebben opgesteld. Vervolgens ontvang je een certificaat als bewijs dat je de training succesvol hebt voltooid.

Ontvang een trainingsvoorstel op maat