NIEUWS

Ziggurat Taaltrainingen ontvangt het NRTO-keurmerk

Ziggurat Taaltrainingen ontvangt het NRTO-keurmerk

Ziggurat Taaltrainingen heeft het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Ziggurat Taaltrainingen voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Ziggurat Taaltrainingen aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. “Wij zijn trots met het behalen dit keurmerk. Het toont aan dat wij grote waarde hechten aan kwaliteit. Onze klanten hebben nu de zekerheid dat onze taaldiensten een hoog kwaliteitsniveau hebben.”, vertelt Ian Reitsma van Ziggurat Taaltrainingen.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Over Ziggurat Taaltrainingen

Ziggurat Taaltrainingen biedt door heel Nederland zakelijke taaltrainingen aan. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Lees hier meer over het NRTO-keurmerk.