NIEUWS

Ziggurat Taaltrainingen lanceert protocol "Verantwoord opleiden voor fysieke trainingen"

Ziggurat Taaltrainingen lanceert protocol "Verantwoord opleiden voor fysieke trainingen"

Vanaf 1 juni worden de huidige maatregelen verruimd. Dit betekent dat fysieke lessen weer mogelijk zijn, mits er aan bepaalde maatregelen wordt gehouden. Wij hebben daarom een protocol opgesteld. Dit protocol biedt duidelijkheid aan klanten, deelnemers en trainers over verantwoord trainingen organiseren tijdens de coronacrisis. De inhoud van dit protocol is opgesteld op basis van de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van het RIVM en het Samen veilig doorwerken-protocol van de Rijksoverheid. Daarbij is afstemming geweest met diverse betrokkenen, VNO-NCW en trainingsbureaus en opleidingsinstituten. Werknemersdelegaties van leden van de NRTO hebben dit protocol goedgekeurd. Dit protocol communiceert Ziggurat Taaltrainingen actief naar cursisten, klanten en trainers.

De gezondheid staat in dit protocol centraal. Doel van dit protocol is dat alle betrokkenen informatie hebben over de wijze waarop trainingen kunnen worden uitgevoerd op zo’n manier dat deelnemers op een veilige wijze binnen de richtlijnen weer fysiek aanwezig kunnen zijn bij onze trainingen op verschillende locaties. Dit protocol vormt een (tijdelijke) aanvulling op de gedragscode van de NRTO. Leden van NRTO conformeren zich hieraan als zij opleidingen uitvoeren.

Uitgangspunten

  • Veiligheid van deelnemers en personeel van opleidings- en exameninstituut staat te allen tijde voorop.
  • Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor ondernemers, medewerkers, en deelnemers.
  • Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Trainingen op onze locaties
Je vindt het protocol Hygiene Safety Guidelines for Trainers and Participants hier als PDF (Engels). Dit protocol hangt zichtbaar op onze eigen leslocaties.

Trainingen op een externe locatie
Komen wij bij jou langs voor een training of wordt een training gehouden op een externe locatie van Ziggurat Taaltrainingen? Dan houden wij altijd de minimale eisen aan van ons protocol. Dit protocol kan worden uitgebreid met het protocol van desbetreffende locatie. Ook deze informatie sturen wij vanaf nu toe aan klanten, deelnemers en trainers en bij nieuwe trajecten voor de start van de training.

Heb je vragen over ons protocol? Neem dan contact op met Ian Reitsma via ian@ziggurattaaltrainingen.nl.