Een groepstraining bij Ziggurat?

Lees in 9 stappen wat je van ons kan verwachten

Ben je op zoek naar een taaltraining voor één of meerdere collega’s? Met onze groepstraining op maat bieden wij een praktijkgerichte taalcursus, toegespitst op de persoonlijke ontwikkeling van jouw medewerkers. Hoe ziet een groepstraining-traject bij Ziggurat eruit? Hieronder vertellen we je in 9 stappen wat je van ons kan verwachten, en wat we organisatorisch van jou verwachten. 

 Oriëntatie

  1. Aanvragen informatie & offerte

Via onze website vraag je gratis een vrijblijvende offerte en brochure aan die je direct daarna in je mailbox ontvangt. Twee dagen later nemen we telefonisch contact met je op. We informeren naar de aanleiding van je aanvraag en of ons aanbod daarop aansluit. Indien nodig sturen we een aangepaste offerte.   

  1. Planning & locatie

Tijdens deze eerste kennismaking bespreken we ook een aantal praktische zaken rondom de training, zoals locatie en globale planning (trainingsperiode en dagdeel). Lessen zijn mogelijk op werkdagen (evt. in het weekend) tussen 08:00-21:30, bij jou op kantoor of op één van onze 99  leslocaties door heel Nederland. Het afstemmen van de lesmomenten kan ook in overleg met de deelnemers tijdens de intake (stap 3). 

Aanloop

  1. Intake met deelnemers  

We doen een gratis en vrijblijvende intake bij alle (beoogde) deelnemers. Daarvoor ontvangen we van jou een deelnemerslijst. De intake bestaat uit een online taal- en leerstijlentest (ca. 30 min.) en een telefonische spreekvaardigheidstest (ca. 15 min.). De laatste plannen deelnemers zelf in na het afronden van de online test. Doel van de intake is om inzicht te krijgen in het taalniveau van de deelnemers, maar ook in een aantal praktische zaken zoals persoonlijke leerdoelen en de context waarin de doeltaal gebruikt gaat worden. Zo bepalen wij de juiste inhoud en werkvorm voor de training. 

  1. Trainingsplan & definitieve offerte

Na afronding van de intakes ontwerpen wij het trainingsplan. Dit beschrijft de aanleiding, het niveau en de leerstijl per deelnemer, en de gezamenlijke leerdoelen (evt. aangevuld met individuele leerdoelen). Tot slot beschrijft het trainingsplan de praktische zaken rondom de training, zoals locatie en lesrooster. Op basis van het trainingsplan stellen we een definitieve offerte op. Ga je hiermee akkoord? Dan starten we de training.       

Trainingsperiode

  1. Start training

De training gaat van start. Wij zorgen dat de deelnemers alle benodigde informatie en materialen ontvangen, en instrueren de trainer(s). Na afloop van de eerste les activeren we voor alle deelnemers de e-learning waar ze zelfstandig kunnen oefenen met de lesstof en individuele leerdoelen. De toegang tot de e-learning is vanaf de eerste les één jaar geldig. Zo kunnen deelnemers na afronding van de cursus blijven oefenen met de lesstof.  

  1. Coaching on-the-job

Vanaf de eerst les hebben alle deelnemers toegang tot onze ‘coaching on-the-job hulp’: daarmee kunnen ze direct onze hulp inroepen bij praktische (taal)situaties op de werkvloer. Loopt een deelnemer vast bij het schrijven van een belangrijke e-mail in de taal van de training? Dan kan die ons bellen of een e-mail sturen en geven wij direct feedback. Wij bieden coaching on-the-job aan tot en met zes maanden na de eerste les. 

  1. Exittickets

Deelnemers ontvangen na elke les een exitticket waarop zij hun ervaringen van die les met ons delen. Het invullen van een exittickets helpt deelnemers reflecteren op het geleerde, en geeft de trainer en ons inzicht in de succesvolle, en eventueel minder succesvolle, onderdelen van de training. Zo kan de trainer problemen tijdig signaleren en waar nodig diens lesmethode bijsturen. 

  1. Tussenevaluatie

Halverwege de trainingsperiode ontvangen deelnemers een (digitale) vragenlijst voor een tussenevaluatie. Daarnaast schrijft de trainer een tussenevaluatie op basis van de beoogde leerdoelen en deelt die met de deelnemers en met jou als opdrachtgever. Zo nodig stellen we de training bij.  

Afronding

  1. Eindevaluatie & certificaat

Na afloop van de laatste les ontvangen deelnemers een uitnodiging voor het invullen van de eindevaluatie. Daarnaast schrijft de trainer een eindevaluatie op basis van de gestelde leerdoelen en deelt die met de deelnemers en met jou als opdrachtgever. Daarnaast ontvangen de deelnemers bij voldoende aanwezigheid en resultaat een certificaat waarmee ze kunnen aantonen wat ze hebben geleerd.

 

Ziggurat Opdrachtgever
1 Contact met opdrachtgever n.a.v. aangevraagde offerte Offerte aanvragen via www.ziggurattaaltrainingen.nl
2 Contact met opdrachtgever over locatie en (globale) planning Wensen doorgeven m.b.t. locatie en (globale) planning
3 Intakes met deelnemers Aanleveren lijst met e-mailadressen deelnemers
4 Ontwerp trainingsplan: aanleiding, niveau, leerstijlen, leerdoelen, planning. Definitieve offerte Akkoord trainingsplan/offerte
5 Organisatie training & activeren e-learning
6 Coaching on-the-job
7 Verwerken exittickets
8 Opstellen tussenevaluatie Ontvangt tussenevaluatie
9 Opstellen eindevaluatie & uitreiken certificaten Ontvangt eindevaluatie

 

Wil je een groepstraining op maat organiseren voor jouw medewerkers? Neem dan contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.