Volg een gesubsidieerde training bij Ziggurat Taaltrainingen

Een goede taalvaardigheid bevordert het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van werknemers, en verlaagt stress en ziekteverzuim. Investeren in taalontwikkeling draagt dus bij aan een gezonde werkomgeving en komt ten goede aan werknemer en werkgever, en daarmee aan klanten en partners. Daarom zijn er diverse subsidiemogelijkheden voor zakelijke taaltrainingen. Hieronder wordt een aantal subsidiemogelijkheden uitgelicht. 

Tel mee met taal

Binnen het programma ‘Tel mee met taal’ stelt de overheid jaarlijks subsidie beschikbaar voor werkgevers die willen investeren in de basisvaardigheden van hun werknemers. Tel mee met taal verstrekt subsidie voor cursussen die de taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheid van werknemers verbetert, bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten. Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor werknemers in (vaste) loondienst, maar ook voor tijdelijke werknemers (o.a. zzp’ers) en voor ‘beschutte werkplekken’ (werknemers met een arbeidsbeperking). 

Wat voor training wordt er gesubsidieerd?

 • Je mag alleen subsidie aanvragen voor een training Nederlandse taalvaardigheid voor één of meerdere van je werknemers. 
 • Het taalvaardigheidsniveau van je werknemer(s) moet 2F (B1 volgens het ERK) of lager zijn. 
 • De training mag geen inburgeringscursus zijn.

Welk bedrag wordt er gesubsidieerd?

 • maximaal 67% van de trainingskosten worden gesubsidieerd (minimaal 33% eigen bijdrage); 
 • maximaal €125.000 in totaal; 
 • maximaal €1.500 per traject per deelnemer; 
 • het uurtarief mag niet hoger zijn dan €150 (inclusief alle directe kosten van de training).

Regels voor de aanvraag

 • De training moet starten in hetzelfde jaar waarin je de subsidie aanvraagt. 
 • In elk van die perioden mag je maximaal één subsidieaanvraag doen. 
 • De training moet (ten minste een dag) na het indienen van de subsidie-aanvraag beginnen. 
 • De medewerker(s) is/zijn gedurende het verloop van de training in loondienst, in dienst als zzp’er, of binnen een ‘beschutte werkplek’. 

Je moet als aanvrager bepaalde informatie verstrekken. Dit is grotendeels documentatie die je van je trainingsaanbieder ontvangt, zoals een activiteitenplan voor de training, een kostenoverzicht en een recente niveautest.

STAP-budget (vanaf 1 maart 2022) 

Binnen de nieuwe overheidsregeling ‘STAP-budget’ kunnen burgers (werkenden en werkzoekenden) vanaf 1 maart 2022 een budget (max. €1.000) aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Het STAP-budget kan je gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Bijvoorbeeld door het volgen van een cursus of een sector-erkend certificaat te behalen. 

Op de website STAP-budget.nl vind je een overzicht van opleidingen die in aanmerkingen komen voor een STAP-budget, en volg je de actuele ontwikkelingen rondom de aanvraagprocedure. Het kabinet zal jaarlijks een budget beschikbaar stellen van €218 miljoen waarmee er ongeveer 200.000 toekenningen van subsidieaanvragen mogelijk zijn, verdeeld over 6 tijdvakken. Bij de toekenning van de subsidie wordt uitgegaan van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 

Dus wil je gebruik maken van deze regeling? Houd de ontwikkelingen in de gaten en wees er op tijd bij!

STAP-budget in het kort:

 • Het STAP-budget is persoonsgebonden en kan 1 keer per jaar worden aangevraagd. 
 • Het STAP-budget kan niet worden gecombineerd met andere financieringen.
 • Het STAP-budget kan niet worden gebruikt voor meerjarige opleidingen.
 • De opleiding start in hetzelfde jaar dat het STAP-budget wordt aangevraagd. 
 • Toekenning op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 
 • Na toekenning wordt het STAP-bedrag rechtstreeks betaald aan de opleider.  

 

Sectorspecifieke subisidieregelingen

Naast bovenstaande subsidiemogelijkheden is er een aantal sectorspecifieke subsidieregelingen:

 • Groothandel in Groente en Fruit (Handel Groeit)
 • FCB – CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen
 • Glastuinbouw en Hoveniers (Colland Arbeidsmarkt)
 • Transport & logistiek (Soob)
 • Uitzendkrachten (DOORZAAM)
 • Metaalbewerking (OOM)
 • MKB (SLIM regeling)
 • Expertisecentrum Meubel (ECM) – ScholingssubsidiePlus

 

Meer informatie over deze regelingen lees je op onze pagina subidiemogelijkheden


Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS: www.telmeemettaal.nl.