NIEUWS

Nieuwe stimuleringsregeling voor taalcursussen Nederlands

Nieuwe stimuleringsregeling voor taalcursussen Nederlands

Deze regeling is verlopen. Volgend jaar gaat er een nieuwe regeling van start. Zodra de details van deze regeling bekend dan wordt de regeling gepubliceerd op deze webpagina. 

Met de nieuwe stimuleringsregeling Taal voor Werknemers kunnen werkgevers geld aanvragen voor scholing van hun medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven.

Werkgevers kunnen op basis van deze regeling financiering aanvragen bij stichting Lezen & Schrijven voor opleidingstrajecten die het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid van hun werknemers tot doel hebben. Ziggurat Taaltrainingen kan zo’n taaltraject aanbieden.

De stimuleringsregeling is tijdelijk en aanvragen kan tot en met maandag 14 september 2015.

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan de stimuleringsregeling:

• De werknemer heeft een opleidingsniveau van maximaal mbo-4 of vergelijkbaar;
• Werknemer is aanspreekbaar in het Nederlands en wordt toonbaar beperkt in zijn functioneren bij de uitoefening van zijn werkzaamheden doordat zijn vaardigheden op het gebied van lezen en/of schrijven ontoereikend zijn;
• Per taaltraject is maximaal €1.800,- beschikbaar (inc. btw);
• De eigen bijdrage van de werkgever bedraagt tenminste een derde van de werkelijk gemaakte kosten, met een minimum eigen bijdrage van €3.600,- (inc. btw);
• De cursus dient in 2015 te starten (na aanvraag) en uiterlijk 1 juli 2016 te zijn voltooid;
• De taalaanbieder moeten aangesloten zijn bij NRTO, een ROC of een onderwijsbevoegdheid hebben voor basisonderwijs of eerste- of tweedegraads voortgezet onderwijs in het Nederlands, NT2 of vreemde talen.

Ziggurat Taaltrainingen is aangesloten bij de NRTO en mag zo’n taaltraject aanbieden.

Wil je meer weten over deze regeling of wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met Yeb Reitsma (trainingsadviseur).  Zijn telefoonnummer is 06-18 321 369 en zijn e-mailadres is yeb@ziggurattaaltrainingen.nl.