NIEUWS

Italiaans niveau I

Italiaans niveau I

De Open Groepstraining Italiaans I is voor beginners die geen tot weinig kennis van het Italiaans hebben. De groep leidt op tot niveau A1 volgens het Europees Referentiekader Talen. Weet je je niveau niet? Tijdens een intakegesprek bepalen we dan op welk niveau je je nu bevindt. We geven de cursus in Groningen en Rotterdam.

Hoe & wat?

Deze cursus begint in september 2017 en bestaat uit 24 contacturen verdeeld over 16 wekelijkse lessen. Er is geen les op 27 april. Je werkt samen met een kleine groep van drie tot zes deelnemers klassikaal naar een gedeeld doel toe. Er is sprake van een goed evenwicht tussen conversatie en grammatica, en tussen lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid.

Cursusinhoud

Deze cursus behandelt de basis van de Italiaanse taal aan de hand van de eerste methode van Tangram Aktuell. We beginnen met de spelling en de uitspraak, en komen al snel op het leren van nieuwe woordjes en het lezen van dialogen en teksten. De meest gebruikelijke grammaticale vormen komen aan bod. Aan de hand van het boek leer je allerlei simpele gesprekssituaties te navigeren en leer je de woordjes die daarbij horen.

Cursusmateriaal

Voor deze groepscursus heb je pen en papier nodig, en het boek Berliner Platz 1. Je kunt dit lesboek zelf kopen, maar je kunt het ook door Ziggurat Taaltrainingen laten bestellen. Het kost € 25,99. Houd er rekening mee dat bezorging soms op zich laat wachten, dat geldt ook als je het boek via ons bestelt.

Plaatsing & toelating

Deze cursus behandelt de basis van de taal en is bedoeld voor mensen met geen tot weinig kennis van het Italiaans. In een intakegesprek bekijken we samen of je goed in deze groep past, of dat jouw kennis van het Italiaans voldoende is voor een cursus op een hoger niveau. Zo’n intakegesprek is kosteloos en verplicht je tot niets. Er zijn geen andere toelatingseisen.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat. Daarop staat welk taalvaardigheidsniveau de cursus behandelde. Om voor een certificaat in aanmerking te komen, moet je:

  • 80% van de lessen bijwonen (dertien van de zestien);
  • een goede inzet hebben vertoond, naar inschatting van de docent.

Betalen

De cursus kost € 299,–. Dit bedrag is exclusief de kosten van het cursusboek. Bij je aanmelding vragen we je om een aanbetaling van € 100,–. Het restant van € 199,– betaal je voordat de cursus begint. Meld je je vlak voor het begin van de cursus aan? Dan ontvang je geen aanbetalingsnota, maar meteen de eindfactuur van € 299,–. Je kunt de bedragen overboeken of contant voldoen.

Cursusverloop

Bij aanmelding ontvang je een overzicht met alle praktische informatie over de cursus, inclusief een lesplanning. De cursus vindt plaats in de weken die ervoor staan gepland. Maar het kan voorkomen dat de docent de les moet afzeggen, bijvoorbeeld wegens ziekte. De les wordt in zo’n uitzonderlijk geval ingehaald op een datum die in overleg met de hele groep wordt afgesproken. Kun je zelf een keer niet naar een les komen die op de geplande tijd plaatsvindt? Dan kun je die les niet inhalen. Voor die gemiste les krijg je ook geen restitutie.

Cursusannulering door Ziggurat Taaltrainingen

De groepstraining kan alleen doorgaan als er voldoende aanmeldingen voor zijn. Als dat niet het geval is, laten wij je dat uiterlijk een week voordat de cursus zou beginnen weten. Wij stellen dan een goed alternatief voor. Wil je daar geen gebruik van maken? Dan krijg je het bedrag terug dat je al hebt betaald.

Annuleringsvoorwaarden

Meld je je via het webformulier aan? Dan heb je zeven werkdagen de tijd om je vrijblijvend weer af te melden, tenzij de cursus al over minder dan zeven werkdagen begint. Als je je na een intakegesprek aanmeldt, heb je ook zeven werkdagen de tijd om je vrijblijvend af te melden, tenzij de cursus al binnen vier weken begint. Bij afmelding binnen vier weken voor aanvang van de cursus brengen wij € 150,– in rekening. Begint de cursus al binnen twee weken, dan ben je het volledige cursusbedrag van € 299,– verschuldigd.