NIEUWS

Handige Duitse zinnen

Handige Duitse zinnen

Het Duitse “Andacht” betekent geen aandacht maar gebed, “einmalig” is niet hetzelfde als eenmalig maar betekent uniek en “Absprache” ook niet afspraak maar arrangement. Ziggurat Taaltrainingen traint medewerkers van bedrijven onder andere in deze uitdrukkingen en handige Duitse zinnen voor aan de telefoon​. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een bedrijf specifiek een bepaald thema, branche of werkgerelateerde taken wil behandelen in een cursus.

“Duits is een Germaanse taal, net als bijvoorbeeld Engels en Nederlands.”

Probeer hier de demo!

Nederlands versus Duits

Vaak wordt de indruk gewekt dat de Duitse en Nederlandse taal, inclusief uitdrukkingen, sterk op elkaar lijken. Tot op zekere hoogte is deze indruk ook waar. Nederlandse zinnen worden regelmatig ‘ver-Duitst’ door Nederlanders, waarin er geprobeerd wordt een letterlijke vertaling van het woord te zoeken. Het probleem is echter dat deze vorm van vertalen zorgt voor onduidelijkheid en slordige fouten richting Duitsers.

Doelgericht oefenen

Wanneer je samenwerkt met Duitse collega’s, leveranciers en klanten, is het handig als je een goed woordje Duits kan spreken. Een Duitser prefereert zijn eigen taal. Via gerichte taalcursussen worden medewerkers getraind door onze docenten op Duitse uitdrukkingen. Veelvoorkomende zinnen worden doorgenomen en geoefend.

Taalcursus op maat

Groepen van gemengde niveaus worden bewust uit elkaar geplaatst om het niveau van beide groepen te verbeteren. Ziggurat Taaltrainingen streeft ernaar om deelnemers zo effectief mogelijk te laten leren. Elk individu moet ervan overtuigd zijn dat het hoogst haalbare uit de training wordt gehaald. Er wordt altijd een taalcursus op maat gecreëerd.

Probeer hier de demo!