NIEUWS

Wij werken vanaf nu met exittickets. Wat is een exitticket, en hoe werkt het precies?

Exittickets: toegang tot kwaliteit en maatwerk

Onze taaltrainingen zijn praktijkgericht en op maat gemaakt. Door deze uitgangspunten zijn onze cursussen persoonlijk, doelgericht en efficiënt. Maar zien we dit ook terug in de ervaringen van onze cursisten? Hoe ervaren zij de verschillende onderdelen van het trainingstraject, van intake tot afsluiting? Kennis van die ervaringen is voor ons essentieel om een kwalitatief hoogwaardig trainingsaanbod te waarborgen. Daarom werken wij onder andere met ‘exittickets’.
Wat is een exitticket, en hoe werkt het precies? Daarover lees je hieronder meer.

Exitticket voor de cursist: wat heb ik geleerd?
Aan het einde van elke les ontvangen cursisten een uitnodiging voor het invullen van het exitticket. Daarop beantwoorden cursisten drie korte vragen over datgene dat ze geleerd hebben, en de geboden ondersteuning door de trainer. Voor de cursist werkt het exitticket reflectief: wat heb ik geleerd? Daarmee heeft het exitticket ook een didactische functie: als cursist haal je op wat je zojuist hebt geleerd. Welke stof voelt al vertrouwd, en welke stof vraagt nog wat aandacht?

Exitticket voor de trainer: welke werkvormen slaan aan?
Op het exitticket geven cursisten ook een rapportcijfer aan de les van die dag. Door de ervaringen na elke les te meten krijgen onze trainers inzicht in de succesvolle, en eventueel minder succesvolle, onderdelen van hun lesmethode. Welke onderwerpen, bronnen en werkvormen slaan aan? Daarmee kan de trainer problemen tijdig signaleren en waar nodig diens lesmethode bijsturen. De invulling van onze lessen is dus adaptief: we zorgen bij elke les voor relevante lesstof en een passende werkvorm.

Exitticket voor Ziggurat: zijn onze cursisten tevreden?
Het exitticket biedt ons als organisatie inzicht in de algehele tevredenheid van onze cursisten: vanaf het intakemoment, gedurende de lesperiode, tot en met de afsluiting. Hoe ervaren onze cursisten de inhoudelijke en organisatorische aspecten van onze trainingstrajecten? Wat zijn onze sterke punten, en waar is nog ruimte voor verbetering? Zodoende dragen exittickets bij aan het waarborgen van de kwaliteit van lopende en toekomstige trainingen.

Kortom, exittickets bieden de cursist, trainer en ons als organisatie toegang tot kwaliteit en maatwerk. Onze trainers gaan actief aan de slag met de uitkomsten van de exittickets. Zo waarborgen we bij elke training de belangrijkste didactische speerpunten voor een doelgerichte en efficiënte taaltraining:

· We maken leren motiverend en uitdagend;
· We zorgen dat cursisten kennis en vaardigheden goed vasthouden (Smart Learning);
· We bieden doelgerichte ondersteuning door begeleiding op maat.