De kracht van herhaling

E-learning = Smart learning

De avond voor je tentamen snel de Duitse woordjes in je hoofd stampen en een voldoende halen. Ons kortetermijngeheugen heeft ongetwijfeld een dankbare bijdrage geleverd aan het schooldiploma van menigeen. Dankbaar, maar niet duurzaam. Voor het onthouden van kennis is het essentieel om het geleerde gespreid in de tijd op te halen uit het geheugen. Daarom hebben wij een e-learning ontwikkeld die daarin voorziet. Onze e-learning meet de individuele vorderingen van cursisten en creëert voor elke cursist een persoonlijke learning journey.E

Een leerwijze waardoor cursisten kennis en vaardigheden goed kunnen vasthouden, ook op de langere termijn, noemen we smart learning. Om te voorzien in die duurzame kennisontwikkeling gebruiken we bij Ziggurat Taaltrainingen vier verschillende leertechnieken: gespreide oefening, retrieval practice, flipped classroom en memotraining. Deze laatste techniek passen we toe door middel van onze e-learning.

De kracht van herhaling
Het kernbegrip van memotraining is ‘herhaling’. Zoals hierboven beschreven ontwikkelt onze e-learning voor iedere cursist een persoonlijke learning journey. Wanneer het tijd is om lesstof te herhalen ontvangt de cursist een bericht (e-mail en SMS) en kan die direct met de memotraining aan de slag.

Memotraining is een beproefde methode. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat memotraining leidt tot het vasthouden van (nieuwe) kennis. Ter illustratie: na een jaar memotraining met onze e-learning is 70-95% van de kennis verankerd in het langetermijngeheugen van cursisten. Zonder gebruik van de e-learning is dit slechts 5%. Onze e-learning is dus eigenlijk een vorm van ‘nazorg’ waardoor cursisten optimaal gebruik maken, en kunnen blijven maken, van het geleerde. Daarom is onze e-learning voor elke cursist een jaar lang gratis beschikbaar.

 

De learning journey van Ferdinand Wesselink

Cursist Ferdinand Wesselink volgt een privétraining ‘Zakelijk Engels op maat’ bij Ziggurat. Ferdinand is salesmanager bij Viega, een van oorsprong Duits bedrijf dat internationaal opereert. De training van Ferdinand bestaat uit 40 privélessen (van 2 uur), coaching on the job, en toegang tot de e-learning.

Ferdinand is zeer te spreken over de e-learning van Ziggurat. Op werkdagen ontvangt hij een e-mail met daarin een aantal oefeningen dat klaarstaat in de e-learning. Oefeningen die op dat moment nog niet (voldoende) goed gaan, keren een of twee dagen later terug. Zo wordt de persoonlijke learning journey van Ferdinand in de e-learning uitgestippeld en gemonitord. Deze structurele oefening met de lesstof werkt goed voor Ferdinand: “anders heb je twee uur les in de week, en zit je daarna weer in de dagelijkse sleur.”

Kortom, door het gebruiken van de e-learning blijven cursisten tussen de lessen door actief bezig met de lesstof. De e-learning houdt de ontwikkeling van de cursist in de gaten en herhaalt lesstof die nog onvoldoende is verankerd. Dit leidt tot duurzame kennisontwikkeling waar cursisten hun verdere loopbaan uit kunnen putten.

Ook geïnteresseerd in een privétraining op maat met toegang tot onze e-learning? Neem dan contact op via onze contactpagina.