Wat zijn de voor- en nadelen van online taaltraining? We vroegen het aan Daiana La Paz

Nu we stapsgewijs onze oude (werk)routines weer oppakken klinkt de term ‘hybride werken’ overal. Werkgevers en werknemers onderzoeken hybride werkvormen waarin online thuiswerken en fysieke aanwezigheid op kantoor worden afgewisseld. Met onze rentree in de fysieke kantooromgeving komt de vraag op wat de online kantooromgeving ons heeft gebracht. Hoe hebben onze docenten het online werken ervaren? Wat zijn de voor- en nadelen van online taaltraining? We vroegen het aan Daiana La Paz die taaltrainingen Spaans en Engels voor Ziggurat verzorgt.  

Daiana woont afwisselend in Nederland en Spanje. Daardoor had ze al ervaring met online lesgeven toen COVID-19 zijn intrede deed. Hoe kijkt Daiana terug op anderhalf jaar online werken, wat zijn volgens haar de voor- en nadelen van online taaltrainingen?

De voordelen

Flexibiliteit
Volgens Daiana is ‘flexibiliteit’ een groot voordeel van online taaltrainingen, zowel voor de docent als voor de deelnemer(s). Het online aanbieden van trainingen bespaart reistijd en -kosten, en werkt daardoor drempelverlagend. Daarnaast is het bij individuele trainingen makkelijker om een les te verplaatsen; het digitale klaslokaal is immers altijd beschikbaar. Bij duo- of groepstrainingen kunnen deelnemers een gemiste les gemakkelijk inhalen door middel van een (scherm)opname.

Flipped classroom
Een tweede voordeel van online lesgeven is dat het goed samengaat met de ‘flipped classroom’ methode: ter voorbereiding van de les nemen deelnemers nieuwe lesstof zelfstandig door en is er tijdens de les meer tijd voor oefening en verdieping. Daardoor stellen deelnemers zich tijdens de les actiever op en is hun leerrendement en begripsniveau hoger. De e-learning van Ziggurat ondersteunt de flipped classroom methode.

Culturele uitwisseling
Een derde voordeel is, aldus Daiana, dat online taaltraining culturele uitwisseling stimuleert. Voor internationaal opererende bedrijven is het mogelijk om met collega’s of samenwerkingspartners uit verschillende landen deel te nemen aan dezelfde cursus. Dit versterkt de aandacht voor de culturele context van taal. Een vast onderwerp binnen Ziggurat trainingen. 

Talige communicatie is ook een culturele uitwisseling. Een voorbeeld daarvan is het verschillend inpakken van negatieve berichten door Nederlands- en Engelstaligen. In de Engelse (communicatieve) cultuur is het gebruikelijk om negatieve berichten in te pakken in positieve taal. Je gebruikt zogenaamde ‘downgraders’: just, a little bit, slightly (“It seems there is a very slight issue with your report.”). Dit kan lastig of verwarrend zijn voor Nederlanders omdat het in de Nederlandse cultuur gebruikelijk is om ‘upgraders’ te gebruiken, zoals absoluut of volledig (“Dit rapport is absoluut onwerkbaar.”). Kortom, kennis van taal is inherent verbonden aan kennis van cultuur. In een groep met internationale deelnemers ervaren deelnemers deze culturele uitwisseling direct in de praktijk. 

 

De nadelen

Beperkte groepsgrootte
Op basis van haar eigen ervaringen concludeert Daiana dat het aantal deelnemers aan een (online) groepstraining beperkt is tot zes. Voor een effectieve les is de interactie met de deelnemers belangrijk. In een online training is het lastiger om oogcontact te maken. Bovendien loopt Daiana bij een fysieke les veel rond en luistert ze naar de gesprekken van de deelnemers. Dit geeft haar veel informatie over het begrip van de lesstof, zulke signalen zijn online lastiger op te pakken. Door de groepsgrootte te beperken kan je hier als docent toch zicht op houden. 

Aanpassingen lesmethode
Een tweede nadeel is dat online lesgeven vraagt om aanpassingen in de lesmethode: heen en weer schakelen tussen de powerpoint (via scherm delen) en het digitale bord kan onrust creëren, terwijl heen en weer lopen tussen scherm en bord in een fysieke ruimte heel natuurlijk overkomt. Door haar ruime online doceerervaring heeft Daiana haar lesmethode inmiddels aangepast. Zo schrijft ze na afloop van elke (online) les een kort rapport waarin ze alle nieuwe woorden op een rij zet, samen met het bijbehorende huiswerk. Zo kunnen deelnemers zich met volle aandacht richten op de presentatie van Daiana en de interactie met elkaar.  

Wil je meer weten over onze online trainingen? Neem dan contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.